Vår vision

Vår vision är att vara det självklara valet av leverantör när en person behöver extra stöttning för att klara sin vardag oavsett om det är inom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering, personlig assistans eller val av boende. Vi ska vara kända hos allmänheten, kunder, samverkanspartners och branschkollegor för att leverera tjänster med hög kvalité av kunnig, nöjd personal och med kunden/patienten i fokus. 

Vår värdegrund är väl känd och företaget lever upp till visionen ”Tillsammans gör vi det goda livet möjligt”.

Q-RA AB © 2016