Vår vision

Vår vision är att ge god vård och omsorg med hög patientsäkerhet. Vår verksamhet ska präglas av respekt för individen, omtanke och engagemang.

Q-RA AB © 2016