Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst består av omvårdnad och innebär av/påklädning, hjälp med personlig hygien, hjälp i matsituationen, promenadhjälp, hjälp att komma till läkare samt service som är praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.

Hemsjukvård

Vi bedriver egen hemsjukvård. Den är till för dig som av medicinska skäl eller på grund av en funktionsnedsättning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Hemsjukvårdsteamet består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt undersköterskor. Inom Q-RA Hemsjukvård får du hjälp med sjukvårdsinsatser, som läkemedelshantering, provtagningar, omläggning av sår, utprovning av hjälpmedel och skötsel av kateter och sonder.

Hemrehabilitering

Om du är eller har varit sjuk eller skadad kan hemrehabilitering hjälpa dig tillbaka till ditt vardagliga liv. Hemrehabilitering är den del av rehabiliteringen som utförs i det egna hemmet, i den vanliga miljön där du bor. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar tillsammans med dig, närstående, sjuksköterska och omsorgspersonal för att du genom träning, hjälpmedel och anpassning av din hemmiljö ska kunna hantera din vardag.

Exempel på hemrehabiliteringsinsatser som vi kan hjälpa dig med är:

  • Förflyttningar till exempel att komma i och ur sängen.
  • Träning för att klara av din dagliga hygien. Utprovning av tekniska hjälpmedel.
  • Träning efter operation eller skada.
  • Bostadsanpassningsintyg.

Hemrehabiliteringen är kostnadsfri.

Nattpatrullen

Trygghet under dygnets alla timmar för dig som har ett stort omsorgsbehov.

Q­RA Hemtjänstens nattpatrull utför inplanderade personlig omvårdnad till exempel läggning, toalettbesök, medicingivning och tillsyn. Nattpatrullen arbetar mellan klockan 22.00­ - 07.00, årets alla dagar. Vi utför även e-­hemtjänst under natten.

Hemrehabiliteringen är kostnadsfri.

Q-RA AB © 2016