Om oss

Välkommen till Distriktssköterskegruppen Q-RA.

Distriktssköterskegruppen Q-RA erbjuder en helhetslösning omfattande hemtjänst, hemsjukvård, och hemrehabilitering. Q-RA har alltid brukarens hälsa och välbefinnande i fokus. Vi ser till hela individen och att dennes behov blir tillgodosedda så att vardagen kan fungera så enkelt och bekvämt som möjligt.

 
Hemtjänst är ett alternativ för den som vill bo kvar hemma men behöver hjälp med de vardagliga sysslorna. Vi arbetar genomgående med ett funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt. För oss är det viktigt att brukaren upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i sina kontakter med oss.

Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av engagemang, omtanke och trygghet. Vi vill att brukaren upplever god möjlighet att påverka hur hemtjänsten ska utföras. Våra kunder ska vara nöjda med den service och personliga omvårdnad som vi erbjuder.

Q-RA har kontor i City, Odensvi, Bäckby och Vallby. Detta för att få bättre kontinuitet och närhet till våra kunder. Det innebär samtidigt minskade bilresor till förmån för miljön. 

Vi inom Distriktssjuksköterskegruppen Q-RA är stolta och hedrade över att vi 2014 utsågs till Årets Nystartare, ett pris som delas ut av Företagarna och Västerås stad, och 2018 blev utsedda till årets Gasell-företag i Västerås.

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring

Distriktssköterskegruppen Q-RA erbjuder vård och omsorg med hög kvalitet. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet med ett ledningssystem utvecklat i samarbete med företaget AM-system. Vårt arbete präglas av individanpassning, delaktighet, respekt för privatliv och personlig integritet och givetvis ett gott bemötande. Vi arbetar förebyggande, till exempel genom att bedöma risken för fallskador, trycksår och undernäring hos den äldre, för att i god tid kunna vidta lämpliga åtgärder. Vid hembesöken bär våra medarbetare alltid Distriktssköterskegruppen Q-RA:s särskilda ID-kort och arbetskläder. Alla medarbetare har tystnadsplikt.

Personal

Q-RA AB är ett företag som växer och vi behöver kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. De flesta av våra medarbetare inom hemtjänsten är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vi har egen hemsjukvård och hemrehabilitering där teamet består av distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Företagets vice VD och verksamhetschef är båda distriktssköterskor med gedigen bakgrund inom vård och omsorg. Det dagliga arbetet planeras och leds av Q-RA:s samordnare. MAS-sköterska, dvs. medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar för säkerställande av kvalitet inom hemsjukvården. Alla våra distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är legitimerade och har formell kompetens för sitt uppdrag.

Verksamhetens storlek

Företaget har för närvarande cirka 120 medarbetare och cirka 250 kunder i Västerås.

Språk

Tack vare mångfalden inom företaget har vi medarbetare som behärskar följande språk: Amhariska, arabiska, assyriska, bosniska, danska, engelska, finska, hindi, italienska, kroatiska, kurdiska, mandarin, persiska, spanska, svenska, syrianska, thai, tibetanska, tigrinja, turkiska samt tyska.
Vårt mål är att de kunder som önskar kan få en kontaktperson, eller någon i teamet runt dem, som talar det språk de föredrar.

Kollektivavtal

Q-RA har kollektivavtal via Vårdföretagarna.

Ledning och ägare

Liloz Feyzi, Habibeh Mohamad Pour, Mansour Nozhatzadeh

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016