Vill du jobba hos oss?

Jobba på Q-RA AB?

Q-RA AB expanderar och det betyder att vi letar efter nya duktiga medarbetare med kompetens, erfarenhet och engagemang som kan hjälpa oss att växa.

ARBETSMILJÖ OCH TRIVSEL

Vi arbetar i en miljö som är omväxlande och inspirerande som präglas av en platt organisation där vi talar öppet med varandra och ledningen. Vi respekterar varandra och hjälps åt för att lyckas, ingen är den bättre än den andra. En god arbetsmiljö och att främja medarbetarnas hälsa är en viktig och självklar del i vårt dagliga arbete. 

KOMPETENSUTVECKLING Q-RA AB

Vi håller regelbunden utbildning av vår personal för att se till att våra medarbetare har den kompetens som krävs. Många väljer att stanna kvar hos Q-RA AB i många år och utvecklas inom företaget.

VI BEHÖVER DINA KVALIFIKATIONER

Q-RA AB är ett växande företag och därför är vi i behov av kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. På Q-RA AB värnar vi om jämställdhet och mångfald och vi söker medarbetare med olika bakgrund, kunskaper och kompetenser. Vill du vara en del av ett företag där du har möjlighet att påverka och utvecklas, skicka oss din ansökan.

Skicka intresseanmälan

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016