Hemtjänst

images 4

Distriktssköterskegruppen Q-RA utför hemtjänst på uppdrag av Västerås Stad. Vi utgår ifrån dina behov och önskemål i kombination med de insatser du beviljats av kommunens biståndshandläggare.

Med Q-RA Hemtjänst får du och dina anhöriga en egen kontaktperson. Tillsammans planerar ni insatserna utifrån individuella önskemål och behov. Vårt fokus ligger på din hälsa och ditt välbefinnande för att du ska kunna bibehålla högsta möjliga livskvalitet.

Vi hjälper dig med bl.a. personlig hygien, måltider och läkarbesök. Om behov uppstår får du hjälp med basal hemsjukvård och hemrehabilitering av våra legitimerade erfarna medarbetare. Du kan också få hjälp med städning, tvätt, inköp, post- och bankärenden samt tillredning av måltider. 

För att din vardag ska fungera så som du själv önskar är det viktigt med kontinuitet. Du ska ha en nära och trygg relation till de medarbetare som hjälper dig i hemmet och de ska självklart ha god kännedom om dig och dina behov. 

Vi arbetar för att du ska uppleva ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss och att du har stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras. Varje möte ska kännetecknas av trygghet. Ett gott bemötande, hög kunskap och stort engagemang är det som utmärker Q-RA:s medarbetare.

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016