Hemsjukvård

image6

Distriktssköterskegruppen Q-RA bedriver hemsjukvård för dig som av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Hemsjukvårdsteamet består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor.

Q-RA Hemsjukvård erbjuder sjukvårdsinsatser som läkemedelshantering, provtagningar, omläggning av sår, utprovning av hjälpmedel samt skötsel av kateter och sonder.

Våra medarbetare har ett rehabiliterande synsätt och arbetar för att stärka dina resurser så att du kan vara aktiv och delta på dina egna villkor.

Vi jobbar rehabiliterande men alltid på dina egna villkor. Målsättningen är att stärka dina resurser så att du kan vara så aktiv som möjligt.

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016