Hemrehabilitering

Om du är eller har varit sjuk eller skadad kan hemrehabilitering hjälpa dig tillbaka till ditt vardagliga liv. Hemrehabilitering är den del av rehabiliteringen som utförs i det egna hemmet, i den vanliga miljön där du bor.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar tillsammans med dig, närstående, sjuksköterska och omsorgspersonal för att du genom träning, hjälpmedel och an¬passning av din hemmiljö ska kunna hantera din vardag.

Exempel på hemrehabiliteringsinsatser som vi kan hjälpa dig med är:

Förflyttningar till exempel att komma i och ur sängen. Träning för att klara av din dagliga hygien. Utprovning av tekniska hjälpmedel. Träning efter operation eller skada. Bostadsanpassningsintyg.

Hemrehabiliteringen är kostnadsfri.

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016