Arbetssätt

Kontinuitet

Vi arbetar för att din vardag ska fungera så som du önskar. Ett sätt att åstadkomma detta är att vi strävar efter kontinuitet och ser till att de som kommer hem till dig är personer du känner väl och som känner till dina behov. Vår målsättning är att du ska kunna känna trygghet och vara nöjd med den service du får av oss.

Kontaktperson

Du som har valt Q-RA Hemtjänst får en kontaktperson som tillsammans med dig planerar insatserna utifrån dina önskemål och behov. Det är din kontaktperson som har helhetsansvar för dig så att du får den hjälp och det stöd ni har kommit överens om. Det är kontaktpersonen som du huvudsakligen får hjälp av. Kontaktpersonen och samordnare är de som du och dina närstående har mest kontakt med. Även Verksamhetschefen och all legitimerad personal är tillgängliga för dig.

Genomförandeplan

När du har beviljats hemtjänst gör vi tillsammans med dig och dina närstående en genomförandeplan. Vi tar gärna emot dina närståendes kunskap, kompetens och synpunkter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Syftet med planen är att du ska få en individuellt anpassad vård och omsorg och samtidigt bevara så hög grad av självständighet som möjligt. Din genomförandeplan revideras en gång per år eller vid behov.

Vi har välutvecklade rutiner för att dokumentera våra insatser hos dig. Det innebär bland annat att vi följer både Västerås stads- och de nationella riktlinjerna för dokumentation. Vi dokumenterar det vi gör hemma hos dig i vårt system Mobilklinik samt i en anteckningsbok i din bostad så att du och dina närstående kan följa det arbete vi har utfört.

Q-RA AB © 2016